בִּלדַּאדּ.

בִּלדַּאדּ.

השתּוממותּ, תּימהון,
שימושים ופתגמים: 

בַּלדַּדּ, הבּיט בּהשתּוממותּ ובּתּימהון.

מילון: