חִמבַּאר

חִמבַּאר

שתּיקה מתּוךּ רוגז. מִחַמבֵּר, שותּק מתּוךּ כּעס. בִּיהַמבִּר, שותּק מתּוךּ רוגז וכּעס.
מילון: