חֻוַּאֹש

חֻוַּאֹש

התּקהלותּ והתּאספותּ סביב משהו. חוּוַאֹשֵה כַּבִּירֵה, או מִחוַאֹשֵה, התּקהלותּ גדּולה.
שימושים ופתגמים: 

חַוּוֹֻשוּ-כֻּלוּ, התּקבּצו לאכול.

מילון: