כַ'קַּה

כַ'קַּה

מהתּלה. כַ'ק עֲלֵיה, היתּל בּו. כַ'קַּאק, לעגן והתּלן. ליצן. בּדּחן.
מילון: