גַּמְבּ

גַּמְבּ

צדּ, על-ידּ,
שימושים ופתגמים: 
מילון: