גֻ'דּוֵה

גֻ'דּוֵה

מחר.
שימושים ופתגמים: 

בַּעדּ גֻ'דּוֵה, מחרתּיים.

מילון: