גַ׳וַאת׳

גַ׳וַאת׳

פרוסת לחם מרוחה בּ"חילבּה" או כיוצא בה שנותּנים לנערים לאחר צאתּם מבית המדרש לפני לכתם לבית הכנסת לתפילת מנחה.
מילון: