גַ׳ום

גַ׳ום

צל.
שימושים ופתגמים: 

מִג׳וִּמֵה, השמש מכּוסה בּעבּים. גַ׳ומָה – צִלו, בּבואה שלו.

מילון: