גַ׳כַּארֵה

גַ׳כַּארֵה

סיאובּ וטינוף.
שימושים ופתגמים: 

גִ'כִּר, אדּם שאינו נקי ובגדּיו מסואבים.

מילון: