עַמַּה

עַמַּה

בּיטוי הרגזה. כּשנער רוצה להרגיז אתּ חברו, הריהו אורב לו, עדּ שהוא לוקה מידּי המורה, או נכשל בּאבן, וכיוצא, ואז הוא שם אגודּלו על לחי-עצמו ומסובבה, כּקודּח בּמקדּח, ואומר, וחוזר ואומר, בּמלוא הפה ובּשמחה לאידּ: עַמַּה. הקנטה זו נקראתּ גם קוֻרטַאט, בִּיקַרטֻטָה.
מילון: