גַ׳מַֹש

גַ׳מַֹש

או: גִ׳מֹשַאֹשִי, לפנותּ בּוקר ולפנותּ ערב, כּשמתּחיל להאיר ולהחשיך, אור עמום וחלש.
מילון: