גִ׳זַּאר

גִ׳זַּאר

הגשה מפתּיעה של לחם טרי וחם, או בּשר, בּסוף הסעודּה, כּדּי לחדּש תּיאבונם של האוכלים.
שימושים ופתגמים: 

גַ׳זַּר, הגיש לאורחים לחם חם, או בּשר, בּסוף הסעודּה. בּהשאלה: מִגַ׳זִּר, אדּם בּלתּי קרוא, שבּא למסיבּה בּמפתּיע.

מילון: