גַּור

גַּור

יותר מדי.
שימושים ופתגמים: 

גַּור עֲלַיה, המשא כּבדּ בּשבילו. גַּור קֲוִי, כּבדּ מאדּ.

מילון: