גִּתַּאף

גִּתַּאף

קימוץ זבל וצואה.
שימושים ופתגמים: 

מִגַּתִּף, מי שמלאכתּו בּאיסוף זבל וצואה.

מילון: