גַּולַבּ

גַּולַבּ

תּורים. גַּולַבֵּה, נקבתּ התּור.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: נערה שהחלה להביא סימני בּגרותּ : קַדּ בִּדּגַּולִבּ.

מילון: