תַּורַתּ אַלכ׳יאט

תַּורַתּ אַלכ׳יאט

קלתּ שהאשה שמה בּה כּלי תּפירתּה, עשויה מקשין צבּעוניים.
מילון: