תִּנַּאן

תִּנַּאן

בּכי והתּמסכּנותּ לא בּאמתּ. בִּיתַּנִּן, מראה בּכי ומסכּנותּ להשיג איזו מטרה.
מילון: