תְּחוֹתּ טוּענֵיה

תְּחוֹתּ טוּענֵיה

רבע ריאל, בּא מן "רובץ תּחתּ משאו" תּרגומו "רבּיע תּחותּ טועניה", השמיטו אתּ הרבּיע והשאירו אתּ "תּחותּ טועניה".
מילון: