תִּלַּאל

תִּלַּאל

ריר היוצא מהפה אצל אדּם רפוי עצבּים וכּן אצל תּינוק. מִתַּלִּל, מי שרירו זבּ מפיו.
מילון: