תְּחִרקַאק

תְּחִרקַאק

או: חַרקַקֵה, התּקצפותּ, רוגז. בְּיִתּחַרקַק, רוגז ומתּקצף.
מילון: