תְּכַ׳ארִיתּ

תְּכַ׳ארִיתּ

חלקי השמלה הבּאים משני הצדּדּים.
מילון: