תִּכַּעכַּע

תִּכַּעכַּע

שחק בּכל-פיו ובּקול-רם.
מילון: