תַּיהֵה

תַּיהֵה

יוהרנותּ. גסותּ-רוח. תַּאיֵה, יהיר, גס-רוח.
מילון: