תַּורֵה

תַּורֵה

עריבה גדּולה העשויה מן הקש והשעם ודּומיהן.
מילון: