תִּרכַ׳אם

תִּרכַ׳אם

או תַּרכַ׳מֵה, ישיבה שקטה ומכובּדּתּ.התּנהגותּ מנומסתּ. מִתַּרכִ׳ם, יושב בּכּבודּ ובּנימוס. מתּנהג כּחשוב.
מילון: