תִּפרְגֵּה

תִּפרְגֵּה

דּבר נאה ומשובּח שמרהיב העין. סַאר יִתּפַרַּג, הלךּ לראותּ תּהלוכה או מוצג נאה.
מילון: