תִּכִּלַּאם

תִּכִּלַּאם

חירוף, גידּוף, תִּכַּלַּם עֲליה, קיללו חירפו וגידּפו. פצה פה נגדּו.
מילון: