תַּוסִלֵה

תַּוסִלֵה

לעתּ-צורךּ. דּבר שמכינים אותּו לעתּ הצורך.
מילון: