בָּה

בָּה

יש.
שימושים ופתגמים: 

"בַּה מעי תִּתּן", יש לי טבּק.

מילון: