בִּגְ'זִיזֵה

בִּגְ'זִיזֵה

או: בִג'זַאזִי, עם עלותּ השחר, מוקדּם מאדּ.
שימושים ופתגמים: 

"קַאם מִן בִג'זִיזֵה", ניעור עם שחר.

מילון: