בִּזבּוּז

בִּזבּוּז

צנור של קומקום, שדּרכּו יוצאים המים.
מילון: