בַּדּוֵה

בַּדּוֵה

הופעה, בּיקור
שימושים ופתגמים: 

בַּדֵּי עֲלִיה, הופיע אצלו, בּיקרי אִבּדִּי עֲלִיה, בּקר אצלו, היכּנס אליו.

מילון: