בִּחבְּחִי

בִּחבְּחִי

מפלצת, דבר שבּו רגילים להפחיד את הילדים.
מילון: