בַּאלִח

בַּאלִח

דיהה. לַון בַּאלִח, צבע דהוי.
מילון: