בַּורֵה

בַּורֵה

שפל בּעסקים. אין מכירה.
שימושים ופתגמים: 

בַּאיִר, דּבר שלא נמכּר. בֻּצַֹאעַה בַּאיִרֵה, סחורה שאין לה קונים.

מילון: