בִּחלַאלִי

בִּחלַאלִי

בּליטה המתּהווה בּגוף כּתּוצאה ממכּתּ שוט או זמורתּ-עץ. רבּים – בִּחאלִיל.
מילון: