בַּורְעִי

בַּורְעִי

מין ציפור דּרור המקנן באילנות ויש לו קו שחור סביב העיניים דומה כאילו כּחלן בּכּחול, וצפצופו מהיר מאד.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: אדם הכוחל עיניו הרבּה, וכן אשה המצטבעת ומדברת הרבּה בּמהירות. וכּשרואים שניים או שלשה כּאלה ביחד אומרים בלעג "בַּורַע בַּורַע תִֹּש".

מילון: