רִבַּאע

רִבַּאע

הטלתּ גורל. כּותּבים שם החפץ המגורל בּפתּקאותּ דּומותּ, מגלגלים אותּן בּתּוך כּדּורים קטנים ושווים של טיט, מטילים אותּן לתּוךּ המים, וכּל פתּקה הצפה ראשונה היא הגורל. בִּירַבְּעו, מטילים גורלותּ.
מילון: