רִדֵּא

רִדֵּא

גילוי-מומים.
שימושים ופתגמים: 

לַא דִּרדִּיהֵא דִּרדִּיךּ דִּרִדּ אֲלִי פִיהֵא פִיךּ, אל תּגלה מומים שבּה כּדּי שלא תּטיח בּך אתּ מומיה.

מילון: