רומִיֵה

רומִיֵה

שיח בּושם ממיני ה"רַיחַאן", עלים של קטנים ודּקים ואינו נעשה "חַמַאחִם".
מילון: