רַזְם

רַזְם

לחיצתּ דּבּר ודּחיקתּו כּלפי מטה. רַזַמָה, לחצו וכּבּשו.
מילון: