רֵגּפֵה

רֵגּפֵה

רעדּה. צמרמורתּ. בְּיִרגִּף, רועדּ.
מילון: