רַמַדּ

רַמַדּ

דּלקתּ עיניים קשה ומדּבּקתּ, פעילה בּיחודּ בּראשיתּ הקיץ, נמשכתּ משלושה ימים ועדּ שנים עשר יום, יש שנים שתּוקפתּ למעלה ממחציתּ האוכּלוסייה.
מילון: