רִסַּאך׳

רִסַּאך׳

בּישול היטב,
שימושים ופתגמים: 

רַסַּך׳ אַלמַרַק, בּישל אתּ המרק זמן רב.

מילון: