מילון לערבית תימנית יהודית

מַנַֹשֵה


תרגום: זנבּ.
מילון: הליכות תימן

מַנֹשֻק


תרגום: כּלי-קטן של מתּכתּ, שיש בּו בּליטה כּעין מרזבּ...
מילון: הליכות תימן

מַנתּוף


תרגום: מרוט-שֹער, קצוץ-כּנפים. בּהשאלה: אדּם שאין לו...
מילון: הליכות תימן

מַסאַדּ


תרגום: עיסוי. מַסַדָּה, עיסה אותּו.
מילון: הליכות תימן

מַסַבּ


תרגום: והוא חשיף-עור שלם של-איל, שתּופרין בּו אתּ מקום...
מילון: הליכות תימן

מַסר


תרגום: או מִסַארֵה, גריפתּ-בּיבּין, ניקוי בּור השופכּין...
מילון: הליכות תימן

מֻסתַּטעֻמַה


תרגום: פצעים סבּיבּ הפה, בּייחודּ אצל פעוטים, שצומחים...
מילון: הליכות תימן

מַסתִּרֹש


תרגום: איני-יכול. אין בּכוחי. אין בּיכולתּי.
מילון: הליכות תימן

מַעגַר


תרגום: אבּנט רחבּ.
מילון: הליכות תימן

מִפל


תרגום: כּמו. דּומה. מִפלָה; כּמוהו. מִפל אַליַטם, כּיום...
מילון: הליכות תימן

מִפַלִּק


תרגום: מבּקע-עצים. בּהשאלה: מגזים.
מילון: הליכות תימן

מֻצ'וַא


תרגום: אוּדּ שמכּניסים לתּנור כּדּי ששלהבּתּו תּהיה...
מילון: הליכות תימן

מַצוַן


תרגום: או: צונַה, לפיפתּ-ראש, עשויה ארג-שחור, שנשים...
מילון: הליכות תימן

מֻצַנטַקַה


תרגום: חתּיכתּ-ארג מרובּעתּ, הנתּפרתּ בּבּגדּ תּחתּ...
מילון: הליכות תימן

מַצנַף


תרגום: טליתּ-גדּול, בּשבּיל ילדּ עדּ גיל ארבּע, או חמש...
מילון: הליכות תימן

מַקוק


תרגום: גניבה, מַק, גנב.
מילון: הליכות תימן

מַקלֵא


תרגום: קערתּ-חרס, שטוחה, בּלי בּסיס, שבּה עושים פִתּותּ...
מילון: הליכות תימן

מִקלַעֵה


תרגום: מחלוקתּ, ריב, מדּנים. מִדּקַאלְעִין, הם בּריב.
מילון: הליכות תימן

מַקמַט


תרגום: חיתּול של תּינוק. רבּים מַקַאמֻט.
מילון: הליכות תימן

מַקעֲדֵּה


תרגום: סכּין שהידּיתּ שלה רחבּה ואפשר להניחה על הארץ...
מילון: הליכות תימן

מֻקצַע


תרגום: חבילה או אגודּה גדּולה של ירק. קטנה נקראתּ "...
מילון: הליכות תימן

מִרַאעַאה


תרגום: המתּנה. רַאעִי, המתּן, חכּה. רַאעַאלָה, המתּין...
מילון: הליכות תימן

מְרַאֹשַאה


תרגום: פיוס. ריצוי, תּחנונים.
מילון: הליכות תימן

מַרוִחֵה


תרגום: מניפה לנופף בּה מול הפנים, בּימותּ הקיץ החמים, או...
מילון: הליכות תימן

מַרגַ׳טַה


תרגום: אכילה בּלי-רצון ובּלי תּיאבון. בּליעה בּקושי....
מילון: הליכות תימן

מַרדִּם


תרגום: אבן ארוכּה שעושין אותּה מפתּן על הפתּח.
מילון: הליכות תימן

מַרַה


תרגום: אשה.
מילון: הליכות תימן

מַרהֵא


תרגום: ריחיים קטנים, מיוחדּים לטחינתּ הבּצק של הדִ׳רֵה,...
מילון: הליכות תימן

מַרוּוה


תרגום: טובּה וחסדּ. יִחִבּ יִדּמַרוֵי, אוהבּ לעשותּ...
מילון: הליכות תימן

מָרַי


תרגום: רב, חכּם, מלומדּ. רבּים מָרִיִין או מַוַארִיֵה,...
מילון: הליכות תימן

מֻרִּיטַה


תרגום: זמורה, מקל-דּק.
מילון: הליכות תימן

מִרגַּאן


תרגום: הסתּכּלות בּאשה. בִימַרגּן, מסתּכּל בּאשה.
מילון: הליכות תימן

מַרפַא


תרגום: מגבּה. כּעין ספסל-קטן, שעליו מניחים אתּ הספר...
מילון: הליכות תימן

מִרַקֻּט


תרגום: אורב בּשקט למשהו.
מילון: הליכות תימן

מַרקְחֵה


תרגום: אכילה בּאטיותּ ובּלי-חשק. בִּיִדּמַרקַח, אדּם...
מילון: הליכות תימן

מִֹשּ


תרגום: מוח.
מילון: הליכות תימן

עמודים