מַרהֵא

מַרהֵא

ריחיים קטנים, מיוחדּים לטחינתּ הבּצק של הדִ׳רֵה, שממנו עושים לְחוח.
מילון: