מַצוַן

מַצוַן

או: צונַה, לפיפתּ-ראש, עשויה ארג-שחור, שנשים זקנותּ לופפותּ בּה אתּ ראשן ומשאירותּ סרח עודּף המשתּלשל מאחוריהן.
מילון: