מַסתִּרֹש

מַסתִּרֹש

איני-יכול. אין בּכוחי. אין בּיכולתּי.
מילון: