מַרגַ׳טַה

מַרגַ׳טַה

אכילה בּלי-רצון ובּלי תּיאבון. בּליעה בּקושי. דִמַרגַ'ט, אכל בּלי רצון.
מילון: