מַרדִּם

מַרדִּם

אבן ארוכּה שעושין אותּה מפתּן על הפתּח.
מילון: